Post Image

Flommer i Norge – Storofsen del II

Jeghar allerede skrevet en del om foranledningen, til den største kjente flommen iNorge – nemlig Storofsen.