Det ikke mange vet om Norge er at landet faktisk har et veldig godt klima på sommerstid. Selv helt opp til Finnmark og lenger nord…