Vi nordmenn er vant til mye uvær, og ikke minst variasjoner fra årstid til årstid. I løpet av vinterhalvåret, er det nesten dagligdags at fjellene herjes av uvær.

Esktremvær i fjellet

Dette merker vi best når det komme til det praktiske, i form av stengte fjelloverganger, innstilte eller forsinkede tog- og flyforbindelser, bare for å nevne noe. Men som østlending, har jeg ikke mye erfaring med ekstremvær. Men langs kysten er folk blitt værharde, de er vant med at vinden og nedbøren – kan skape problemer som man aldri vet helt konsekvensene av. Men nå skal vi ha fokus på fjellet, som vi har mye av i det flotte landet vårt. Det som er skummelt med fjellet, er at det kan endre seg fra vakkert og idyllisk – til det stikk motsatte bare i løpet av minutter. Vi skal nå se på været, slik det artet seg en januardag i 2018.

Orkan på fjellet med vindkast på over 200 km/t

Orkan på fjellet med vindkast på over 200 km/t

Det at det blåser hardt på utsatte steder i fjellheimen, er noe som ikke er uvanlig. Men en mandag i januar 2018, var det ekstra sterk vind. Det at vindstyrken på en rekke steder, overskred grensen for orkan denne dagen – var allikevel ikke nok til å kategorisere det som ekstremvær. Uværet som rammet hele landet denne dagen, var et resultat av at vi lå i skvis mellom et høytrykk i øst – og et kraftig lavtrykk i vest. Dette skapte en utrolig og uvanlig sterk sønnavind som feide inne over landet.

Hustak revet av

Det var ikke bare i fjellet at uværet herjet, også kysten fikk merke den kraftige vinden. På Sotra utenfor Bergen fikk en huseier, oppleve at taket på huset ble revet av huset hans. Dette sier litt om hvilke krefter, som settes i sving når uværet herjer.En del trær langs kysten fikk også oppleve vindens styrke, med et stort antall vindfall og knekte trær. Allerede før uværet nådde sin topp, var mange fly- og fergeavganger kansellert.

Beveget seg nordover

Siden den kraftige vinden kom fra sør, så var det Sør-Norge som først fikk merke hvor kraftig vinden var. Lengst nord i landet, kom uværet først 12 timer senere.Store deler av landet, var rammet av storm som vekslet mellom full- og sterkstorm i styrke. I blåste det orkan, og Folgefonna hadde en middelvind på drøye 45 meter i sekundet. Til sammenlikning kan det opplyses at vind med orkan styrke, begynner på 32,6 meter i sekundet.

Uberegnelige vindkast

Det er dette som er mest farlige med denne type vær, både det at vindkastene er kraftige – men også veldig uberegnelige. Denne kombinasjonen er krevende, og medfører ofte store skader.De kraftigste vindkastene som ble målt på Folgefonna, var helt oppe i utrolige 56,8 meter i sekundet. Det er ikke ofte vi opplever slike vindkast, noe vi kanskje skal være glade for. Mannen i Møre og Romsdal var ikke langt etter Folgefonna, her ble det målt en middelvind på snaue 35 meter i sekundet – mens sterkeste vindkast var oppe i snaue 50 meter i sekundet.