Værog naturfenomener, er spennende men ganske så uforutsigbart. Selv med dagensteknologi og vitenskap, er det ikke lett å forutsi hva som kommer til å skje.Selv lokale nedbørsmengder, kan skape store problemer for en hel region.

Flommer i Norge – Storofsen del I

Etterhver flom så settes det ofte i verk tiltak, men neste flom skaper da ofteproblemer på nye steder. Vannet har en evne til å finne sine egne veier, og detskal mange gode ingeniører til for å demme opp for det. Men det er klart vi erlangt bedre rustet nå, enn i gamledager. Tenker da både på værvarsling, menogså på flom sikring i flomutsatte områder. Men det er en lang vei å gå, ogendring av klima-skaper nye problemstillinger og problemområder. La oss ta entitt, på noen av de største flommene i Norge.

Storofsen i 1789

Storofsen i 1789

 Nærmere bestemt i juli 1789, bleNorge rammet av den verste flommen noen sinne. Eller som ekspertene sier, Storofsen er denverste flommen vi kjenner til. Det kan være at det har vært større flommer, mensom ikke er dokumentert og kjent for oss. Men vi forholder oss til kjentefaktaopplysninger, og da troner Storofsen på toppen av listen.Enannen flom som mange av oss husker, er flommen i 1995. Den har faktisk fåttnavn etter storflommen i 1789, og navnet er Vesleofsen. Jeg kan godt huskedenne flommen, jeg bodde på den tiden i nærheten av Lillestrøm. Byen ble ganskehardt rammet, med sin nærhet til Glomma og sjøen Øyeren – som elven Glommarenner gjennom. Ok tilbake til storebror, Storofsen.

Vulkanutbrudd på Island i 1784

 Dettevar en av hovedårsakene, til at vi fikk flommen Storofsen i 1789. Men vi kan tahele sammenhengen, slik at man danner seg et bilde av hvordan været artet segfor mer enn 200 år siden.Heltfra 1773 til 1789, hadde man kalde vintre hvert år. Den kaldeste vinteren kom i1784, som en direkte følge av det store vulkanutbruddet på Island. Framoderne tid, vet vi at vulkanutbrudd kan skape problemer. Hvem husker vel ikkevulkanutbruddet, som for noen år siden førte til askeskyer og flyforbud. Noeflyforbud og problemer med sot i flymotorer, hadde de ikke i 1784.

Islagte elver

Etter så mange vintre med kulde, kom det islandske vulkanutbruddet svært så ubeleilig. Gassene fra utbruddet, resulterte i en nedkjøling i atmosfæren. På bakken gav dette seg utslag i, langvarig islegging av elver i store deler av Nord-Europa.

Mosel steg med 10 meter

Den store og kjente elven Mosel, steg med hele 10 meter da isen endelig smeltet. Det var også mange andre elver som satte rekorder dette året, også her hjemme i Norge.

Siste vinteren og sommeren før flommen kom

 Det varen vinter med tørt vær og frost, i 1788 – 1789. Etter hvert kom snøen, menførst på senvinteren. Vårenkom som den alltid bruker å gjøre, men den ble mer fuktig og varm enn det somvanlig var. Sommeren kom, og 21. juli kom det en veldig varme med tordenvær.Det var dette som utløste Storofsen sommeren 1789.