Jeghar allerede skrevet en del om foranledningen, til den største kjente flommen iNorge – nemlig Storofsen.

Flommer i Norge – Storofsen del II

Men jeg tenkte vi skulle se litt nærmere på, hva somegentlig skjedde. Hvor var det flommen rammet hardest, og hvor mye kostetflommen i kroner og øre. Eller rettere sagt, i riksdaler som man hadde i Norgepå den tiden. Selv om vi fra tid til annen blir rammet av flommer i Norge, ervi heldigvis ganske forskånet fra de helt store katastrofene. Selv om vi lokaltkan se små vassdrag, bli til store elver i løpet av noen få timer.

Disse elvene ble verst rammet

I løpet av de 3 dagene Storofsen herjet, var det Glomma, Orkla, Gaula, Driva, Numedalslågen og Drammenselva som fikk de største vannføringene.

Opp mot 80 omkomne

Vannmengdene utløste også en rekke jord – og leirras i en del områder, og det er klart at menneskeliv gikk tapt i et stort omfang. Det er litt usikre tall, på hvor mange som omkom. Tallene spriker fra 61 til opp mot 80 personer, og uansett er det et stort antall.

1500 gårdsbruk rammet

Det er i alle fall dette tallet, som viser hvor mange gårdsbruk som fikk skattelettelser-som en følge av flommen som rammet dem. Tallet kan også være høyere, da jeg ikke vet hva kravet var for å få en slik lettelse. Ordet erstatning blir ikke nevnt, så dette var nok måten å hjelpe de rammede på.

Densamlede summen som oppgis, er på drøye 560 000 riksdaler. Sikkert et høytbeløp anno 1789, vil jeg tro. Dette var altså kun skader på gårdsbruk, hvasamfunnet forøvrig ble påført av tap-er ikke lett å finne noen eksakteopplysninger om.

Mer om det meteorologiske

Lavtrykket som kom med de varme luftmassene, hadde sitt opphav fra Atlanterhavet. Men på sin vei hadde det tatt veien innom Middelhavet, hvor det tok opp mer varme og fuktighet. På sin vei nordover, passerte det øst for Alpene og bygget seg mer og mer opp.

Farlig lavtrykksbane

 Manhar i de senere årene, sette at banen som lavtrykket fra 1789 fulgte – ofte girstorflommer i Europa. Det var nok ikke noe man var klar over i 1789, menhistorikken vi nå sitter med-viser nettopp dette.De siste flommene man kan vise til,er flommene i Oder i 1997. Noen år senere var det Elben og Donau, så sent som iaugust 2002. Dette var er svært kostbar flomkatastrofe, med et beløp på cirka25 milliarder Euro.

Farlig lavtrykksbane

Vesleofsen i 1995

 Unormaltstore snømengder liggende på Glomma, sent på våren-var nok hovedårsaken til atvi fikk Vesleofsen i 1995. Slutten av april dette året, var det helt opp mot150 prosent mer snø i magasinene enn normalt. Detkom også noe snø så sent som i mai, men brått kom varmen mot slutten avmåneden. Dette medførte en regelrett eksplosjonsartet smelting, av storemengder snø og is.

I tillegg til varmen, kom det også store mengder med nedbør på samme tid. Vesleofsen bygget seg opp, og hadde sin flomtopp rundt 10. juni 1995.