Jeg har alltid tenkt at værstasjoner måler det samme, slik som temperatur og nedbørsmengder. Men det viser seg ved en nærmere sjekk, at dette ikke stemmer.

Værstasjoner

Det finnes en rekke forskjellige type observasjon- og målestasjoner, og at en Værstasjon er en av flere typer målesteder. Det at en del manuelle stasjoner fjernes, er på grunn av den teknologiske utviklingen. Men vi har fortsatt en del manuelle stasjoner også. Det at vi nordmenn er opptatt av å snakke om vær er en kjent sak, men mange er avhengig av været også i jobbsammenheng.

Nedbørstasjoner

Disse måler som navnet sier nedbørsmengder og nedbørstype, Norge har et stort nett av slike stasjoner. En av grunnene til at man trenger et så stort nett for å måle nedbør, er for å kartlegge vannressursene rundt om i landet.

Nedbørstasjoner

Værstasjoner

Disse måler også nedbørsmengder, men i tillegg måles det fuktighet, lufttrykk og ikke minst temperatur. De sender også inn sine opplysninger og ikke minst observasjoner til Meteorologisk institutt. Det finnes også av denne typen, både manuelle og automatiske målestasjoner. Hvor ofte det måles og meldes inn videre, er forskjellig fra stasjon til stasjon. De automatiske stasjonene, som utgjør en større og større del, melder som hovedregel langt oftere enn de manuelle. Men hovedregelen er at det skal meldes inn hver tredje time på oddetallstimer, men bare et fåtall av stasjonene melder så ofte. Dette er en internasjonal bestemmelse, men lokale variasjoner og bestemmelser kan overstyre hvor ofte det skal meldes. Norge har faktisk også stasjoner både i Antarktis og Arktis, i Arktis har vi ikke mindre enn 9 værstasjoner.

Skip

Tidligere var det en del skip som meldte inn vær, men dette er nå så godt som historie. Norge har ett skip igjen i slik tjeneste, det eneste i verden faktisk. På det meste hadde vi 13 skip som kun gikk i tjeneste for været, i tillegg til Kystvakt og handelsfartøy.

Behov for mye data

I et land som Norge, som har mye og vekslende vær er behovet stort for gode målinger og observasjoner. Selv om teknologien har kommet langt, er et godt nett av målestasjoner viktig. Ikke bare for å melde været, men også i forhold til forskning og statistikk. Jeg har ikke noen opplysninger om hvor god kvalitet vi har på værmeldinger i Norge, men som vi alle vet så er det flere operatører og det er ganske ofte at det meldes ulikt vær. Som privatperson, er det ikke alltid like viktig hvordan været egentlig blir. Selv om de fleste av oss så klart vil ha fint vær, så er det langt viktigere for forskjellige yrkesgrupper. Jeg tenker på yrker som fiskere, bønder, flyselskap og lufthavner. Sikkert noen jeg har glemt, men de jeg her nevner har i alle fall behov for å vite noe om været i jobbsammenheng.

Mindre opptatt av været

Jeg vet ikke årsaken, men for egen del har jeg blitt mindre og mindre opptatt av været. Jeg tenker mer og mer at jeg tar det som det kommer, er jo uansett ikke så mye jeg kan gjøre med det. Kanskje ikke typisk norsk?